Dernek Genel Kurulu Toplantı İlanı

Genel Kurul Toplantı İlanı
SP’liler Derneği Başkanlığından

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2018 Salı günü saat 19.00’da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Sainte Pulchérie Fransız Lisesi Çukurluçeşme sok. no 7 Küçükparmakkapı BEYOĞLU adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın  22.05.2018 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

Çiğdem Erkoç
SP’liler Derneği Başkanı

GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve yoklama
  2. Toplantı Başkanlığı’nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi
  3. Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması
  4. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
  5. Dilekler ve kapanış.