Genel Kurul Toplantı İlanı

SP’liler Derneği Başkanlığından,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 18.00’da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Sainte Pulchérie Fransız Lisesi Çukurluçeşme sok. no 7 Küçükparmakkapı BEYOĞLU adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeterli sayı aranmaksızın  27 Mayıs 2022 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
Sayın üyelerimize duyurulur.

Çiğdem Erkoç
SP’liler Derneği Başkanı

GENEL KURUL GÜNDEMİ

  • Açılış ve yoklama
  • Toplantı Başkanlığı’nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı
  • Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi
  • Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması 
  • Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi 
  • Dilekler ve kapanış.